SEJMIK SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W piątek 17 lutego 2023 roku odbył się Sejmik sprawozdawczo-wyborczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, na którym, po czteroletniej kadencji, wybrano władze stowarzyszenia.

W zebraniu wzięło udział 47 osób. Po otwarciu spotkania minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszej koleżanki, wieloletniej członkini TMZB, Haliny Świtała.

Przewodniczącym Sejmiku wybrany został Zbigniew Woziński a sekretarzem Marek Kuc. Rozpoczynając, prezes stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za lata 2019-2022. Podkreślił, że pomimo trudnego, blisko dwuletniego okresu pandemii, udało się zrealizować szereg ciekawych wydarzeń. Najważniejszym z nich były obchody 55-lecia TMZB, które odbyły się 01 października 2021 roku. Gościem specjalnym naszego jubileuszu była wybitna aktorka teatralna i filmowa Maja Komorowska.

Ponadto w minionej kadencji zorganizowaliśmy siedem rajdów rowerowych pn. „Poznajemy historię regionu”, pięć spotkań z ciekawymi postaciami, gdzie naszymi gośćmi i wykładowcami byli p.p. Zofia Mąkosa, prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, Eugeniusz Kurzawa, Szczepan Sobczak, prof. UZ Marceli Tureczek. Wyjechaliśmy na cztery wycieczki, dwie do Zielonej Góry na „Dzień otwartych piwnic winiarskich” i do Muzeum Ziemi Lubuskiej, do Poznania do Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz do Żagania, Żar i Łęknicy do Muzeum Obozów Jenieckich i parku Mużakowskiego. Wzięliśmy udział w spotkaniu promocyjnym publikacji „Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty.” w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz w Targach Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego w Gubinie. Byliśmy współorganizatorami jubileuszowych uroczystości 100 lecia powstania Związku Polaków w Niemczech oraz 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  Trzykrotnie wspólnie byliśmy w teatrze, zorganizowaliśmy dwie biesiady adrzejkowe oraz piknik rodzinny. W sumie 27 imprez, spotkań, wyjazdów. Biorąc pod uwagę, że przez blisko dwa lata wyłączeni byliśmy z działalności wskutek pandemii koronawirusa, to wydaje się całkiem sporo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Wieczorek przedstawiał sprawozdanie finansowe TMZB za rok 2022. Potem przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania oraz jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyborów prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej. Była tylko jedna kandydatura. Jednogłośnie na to stanowisko wybrany został dotychczasowy prezes Zbigniew Woziński.

Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, zaproponowano aby na kolejną czteroletnią kadencję pozostawić Zarząd i Komisję Rewizyjna w dotychczasowym składzie osobowym. Ponieważ wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na ponowne kandydowanie, Sejmik zdecydowaną większością wybrał „stary-nowy” Zarząd, w którego skład wchodzą : Maria Waligóra, Katarzyna Rudnicka, Witold Sypniewski, Marek Kuc, Jarosław Doliński, Leszek Łopuszyński. Komisję Rewizyjną dalej reprezentują Jolanta Korcz, Stanisław Wieczorek, Wojciech Jakubiak.

W dalszej części Sejmiku Zbigniew Woziński przedstawił program działania na rok 2023. Zarząd zaplanował m.in. dwa spotkania z ciekawymi postaciami naszego regionu, dwa rajdy rowerowe, dwie  wycieczki, organizację dwóch jubileuszowych uroczystości : z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kolejny piknik rodzinny oraz biesiadę Andrzejkową. Myślę, że każdy z naszych członków znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zachęcamy również do udziału w naszych imprezach inne zainteresowane osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia.

Sejmik zakończył się informacją prezesa Zbigniewa Wozińskiego o możliwości przekazywania na rzecz naszego stowarzyszenia 1,5 % podatku, wskazując w zeznaniu do Urzędu Skarbowego nr

KRS 0000161894.