MUZYKA

Prezentujemy nagrania utworów muzycznych związanych z naszym regionem.

„NOCNY SPACER”

słowa – Krzysztof Ziemski

Jeszcze rano nie marzyłem nawet,
Że wieczorem, wśród zachceń i zdarzeń,
(Niby we śnie, ale w pełni jawy),
Ujrzę gościa na Skwerze Koźlarzy.

Dziwna trochę, ale piękna postać,
Twarz szlachetna, której czas nie zmienił –
To Żegocki, nasz dawny starosta,
Wyrzeźbiony w deszczu i kamieniu.

– Mości panie, kwadrans przed dwunastą –
Mówię cicho – chodźmy, mości panie,
Chcę ci wreszcie pokazać to miasto,
Co w zieleni tonie jak w Leśmianie.

Tak się zaczął całonocny spacer:
Przyprószone latarń lekkim szronem
Szkoły, skwery, kościoły i place,
Niskie domki do malw przytulone.

I „Olimpia”, „Biedronka” i „Polo”,
I łagodne panieńskie wzniesienia,
I nieśmiały przy „Polo” samolot –
To, co zmienia się i się nie zmienia.

Gdy przy Obrze Leniwej, na brzegu
Nagle zniknął niewiele przed czwartą,
Mnie pozostał obraz Żegockiego,
Jak powtarza: „Jednak było warto!”

muzyka – Jolanta Reimann
aranżacja – Miłosz Krawiec

Piosenka w wykonaniu Jolanty Reimann:

Piosenka w wykonaniu Miłosza Krawca:

Podkład muzyczny:

 


HYMN BABIMOSTU”
– słowa: Andrzej Smykowski, muzyka: Tomasz Gawroński.

Tu gdzie historia wiecznie żywa
I gdzie o wolność walczono tyle długich lat
Jest gród co Babimost się nazywa
Tu człowiek człowiekowi jest jak własny brat.

ref.
Kochajmy Babimost po życia kres
Kochajmy Go jakim był i jest
Kochajmy stolicę rodzinnych stron
Kochajmy Babimost bo tu jest nasz dom.

Gdzie dzisiaj znajdziesz tyle ciepła
I powiedz gdzie tak spokojnie mógłbyś dzisiaj żyć
To miasto otoczy cię opieką swą
i z tego dumny zawsze możesz być.

Hymn Babimostu w wykonaniu Joanny Kupś. Nagrania dokonano w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście

 

„PIOSENKA O BABIMOŚCIE”
– słowa: Andrzej Smykowski   muzyka: Tomasz Gawroński
Od kiedy pamiętam był polski,
I perłą był zawsze tych ziem.
Jagiełło już sześć wieków temu
To wiedział i ja o tym wiem.
To miasto już wiele przeżyło.
Niejeden i ojciec i mąż
w powstaniu lub wojnie tu zginął.
Historię pamięta się wciąż.

Ref.

To Babimost,
Ziemia ojców naszych,
ziemia naszych serc.
Nasz Babimost,
W swej historii przeszedł
Już niejeden chrzest.
Tu wspaniałych spotkasz ludzi,
Każdy dzień się słońcem budzi,
A ta ziemia mą Ojczyzną jest.

Lat sześćset istnieje w kronikach,
A my istniejemy wraz z nim.
Urokiem nas swoim zachwyca
I chcemy tu spędzić swe dni.
Dwie święte figury na Rynku
Wciąż patrzą na ulic tych czar.
Na kościół, na ratusz, na skwery,
Na miłość tulących się par.

Ref.

To Babimost…

Piosenka w wykonaniu Joanny Kupś. Nagrania dokonano w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście