750 lat Babimostu

22 lutego 1257 r. sporządzono dokument w którym wymieniona jest nazwa Babimost.

Jest to najwcześniejsza wzmianka o naszym mieście. Na starym pergaminie książę polski, Przemysł I nadaje klasztorowi Cystersów w Obrze zwolnienia od niektórych ciężarów prawa książęcego oraz przywilej lokacyjny dla Smardzewa i Siedlca.
Poza tym zamienia z klasztorem pewne posiadłości,m.in. Babimost i Potopiska /obecne Podmokle/.

Kopia rękopisu z 22.02.1257 r.
Jest to najstarszy znany dokument, w którym wymieniono nazwę Babimost.


Treść dokumentu znajduje się w zbiorze
„Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski” wydanym w 1877 r.Oto tłumaczenie treści dokumentu na język polski:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ponieważ przemijają pokolenia, jest rzeczą konieczną, aby to, co po sobie pozostawiają spisano w taki sposób, który przetrwałby bez dwuznaczności aż do następnych pokoleń.
Tak więc niech wiedzą wszyscy obecni, a także ci, którzy w przyszłości ujrzą tę stronicę,
że My – Przemysł – z Bożej łaski książę Polski, mając szczególną cześć i nabożeństwo wobec Zakonu Cysterskiego, a także zbawiennie rozmyślając nad zbawieniem naszej duszy i dusz naszych poddanych, pragnąc zasłużyć na niebiańskie łaski dla spraw ziemskich, nadajemy domowi zakonnemu tegoż Zakonu w Obrze oraz we wszystkich posiadłościach pełną swobodę ludzi tamże zamieszkujących zwalniamy od pogłównego, od stróży, od powozu, od przewodu, od podwornego i od wszystkich innych danin. Postanawiamy także dla tego domu, aby ludzie mieszkający w należących do niego wsiach nie wstawiali się wobec sądu żadnego naszego kasztelana ani oficjała, ani prokuratora, lecz wyłącznie wobec nas i tylko w wypadku, kiedy wezwiemy specjalnym dokumentem. Pozwalamy jednocześnie braciom tegoż domu, aby dwie spośród swoich wsi, to jest Smarsewo i Siedlec, mogli ulokować na prawie niemieckim,
z rynkiem i karczmami, zwolnieni od jakiegokolwiek kasztelańskiego opodatkowania. Uprzednio spodobało się nam, aby między nami, a Braćmi z Obry nastąpiła wymiana dotycząca wsi. My przejmujemy od nich wieś zwaną Rokietnica, a dajemy im w zamian wsie Babimost
i Potopisko, orzekając je jako wolne od jakichkolwiek opłat i danin.
Aby zaś ta nasza zamiana przetrwała jako stała i potwierdzona na zawsze pisemnie polecamy, aby dokument ten był opatrzony pieczęcią. Nakazujemy także, aby w tejże sprawie świadectwem była też pieczęć Kapituły Poznańskiej.
Akta te sporządzono tego roku 1257, w katedrze świętego Piotra Apostoła w Poznaniu, wobec nas, a także w obecności świadków: urzędnika dworskiego Przedpełka, naszego kanclerza Jana, strażnika majątku Bascha i wielu innych.”