SPRAWOZDANIA I PLAN PRACY

Sprawozdanie z działalności TMZB w latach 2019 – 2022

UCHWAŁA 1 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 2 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 3 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 4 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 5 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 6 sejmiku 2023 r.

UCHWAŁA 7 sejmiku 2023 r.

Bilans na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022 r.

……………………………………………………..

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r.

UCHWAŁA 1 sejmiku 2022r.

UCHWAŁA 2 sejmiku 2022 r.

UCHWAŁA 3 sejmiku 2022 – program

Plan pracy na 2022 r.

……………………………………………………….

Sprawozdanie merytoryczne 2020 r.

UCHWAŁA 1 sejmiku 2021 r.

UCHWAŁA 2 sejmiku 2021 r

UCHWAŁA 3 sejmiku 2021 – program

Plan pracy TMZB na 2021 r.