Zarząd TMZB

Członkowie zarządu:

Prezes – Ewelina Wozińska
Wiceprezes i skarbnik – Katarzyna Rudnicka
Sekretarz – Marek Kuc
Członkowie zarządu: Maria Waligóra, Jarosław Doliński, Leszek Łopuszyński, Michał Brzóska

Komisja rewizyjna TMZB: Stanisław Wieczorek (przewodniczący), Jolanta Korcz, Wojciech Jakubiak.