Zarząd TMZB

Członkowie zarządu:

Prezes – Zbigniew  Woziński
Wiceprezes – Witold Sypniewski
Skarbnik – Katarzyna Rudnicka
Sekretarz – Marek Kuc
Członkowie zarządu: Maria Waligóra, Jarosław Doliński, Leszek Łopuszyński.

Komisja rewizyjna TMZB: Stanisław Wieczorek (przewodniczący), Jolanta Korcz, Wojciech Jakubiak.