1,5 PROCENT DLA TMZB

Zgodnie z art.27d ust.1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1,5% odpisu od podatku wynikającego z zeznania rocznego, zamiast do Urzędu Skarbowego może zostać przeznaczona na rzecz dowolnego stowarzyszenia posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Znaczy to po prostu, że żaden podatnik nic z tego tytułu nie traci, a wprost przeciwnie, może zyskać wiele.
Przekazując te pieniądze na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, przyczynicie się Państwo do realizacji kolejnych ciekawych inicjatyw , które służyć będą dzieciom, młodzieży, turystom oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy popierają cele i działalność Towarzystwa, o  wsparcie naszej działalności.Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

KRS 0000161894.