Skarb z Nowego Kramska

Jesienią 2015 r. mieszkaniec Zbąszynia podczas spaceru polną drogą w
południowej części Nowego Kramska zauważył w zaoranej ziemi dziwne
przedmioty. Zawiadomił pracowników Muzeum Archeologicznego Środkowego
Nadodrza w Świdnicy. Znalezisko poddano pierwszym ekspertyzom. Dnia
12.05.2016 r. w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku skarb został
zaprezentowany przez panie Marlenę Magda-Nawrocką i Julię
Orlicką-Jasnoch. Znalezisko to 14 kg wyrobów z brązu i surowca do
produkcji wyrobów w postaci sierpów, grotów do włóczni, trzonków
siekierek oraz form odlewniczych. Przedmioty te były umieszczone w
ceramicznym naczyniu, którego odłamki pozwoliły na częściową
rekonstrukcję. Zdaniem specjalistów odnalezione przedmioty ukryte
zostały przez odlewnika, który produkował wyroby z brązu, wówczas
cennego stopu. Wiek skarbu wstępnie szacuje się na ok. 2700 lat. Na
zdjęciach prezentujemy to cenne znalezisko.