Sejmik TMZB

Doroczny sejmik TMZB, który odbył się 2.07.2021 r., był okazją do podsumowania całorocznej pracy oraz zaplanowania kolejnych działań.

Zdjęcia – Wojciech Jakubiak.