Podróż w czasie i przestrzeni

Zapraszamy na kolejną wyprawę śladami miejsc z których przesyłał pocztówki marynarz urodzony w Podmoklach Małych. Kartki wysyłane były w latach 1906-1926.