Rajd rowerowy do Dąbrówki Wielkopolskiej

W sobotę 22.04. zainaugurowaliśmy sezon rowerowy rajdem do Dąbrówki Wlkp. Towarzyszyła nam cudowna pogoda, jakby zamówiona przez uczestników specjalnie na ten dzień.

Z Babimostu do Dąbrówki jest 15 kilometrów. Przejazd, łącznie z przerwą nad Jeziorkiem Koźlarskim, zajął nam godzinę i dwadzieścia minut. Naszym celem była Izba Pamięci przy Szkole Podstawowej im. Rodła. Zanim tam trafiliśmy Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce poczęstowało nas kawą i pysznym drożdżowym ciastem. W tym czasie kilka słów powitania powiedział sołtys Piotr Kociołek. Przedstawił nam opiekunów Izby panów Benedykta Kugielskiego i Marka Pycha. Izba Pamięci w Dąbrówce Wielkopolskiej, w czasie kiedy piszemy te słowa, jest jeszcze w trakcie urządzania. Jej oficjalne otwarcie nastąpi 13 maja 2023 r. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność być jej pierwszymi, nieoficjalnymi gośćmi. Wszyscy uczestnicy naszego rajdu byli pod wielkim wrażeniem zarówna  wiedzy historycznej jak i merytorycznej obu opiekunów tej Izby oraz dla ilości eksponatów, które udało się w niej zgromadzić. Na uwagę zasługują dokumenty mieszkańców wsi z okresu międzywojennego, kiedy aktywnie włączyli się w działalność Związku Polaków w Niemczech. Bardzo ciekawa jest ekspozycja strojów regionalnych i wiele innych pamiątek. W Izbie pojawią się urządzenia multimedialne, które w nowoczesny sposób zaprezentują historię Dąbrówki i regionu. Obiecaliśmy gospodarzom, że jeszcze tam wrócimy.

Do Babimostu wróciliśmy około godziny 15. Zgodnie uznaliśmy, że była to piękna, ciekawa wycieczka. Chciałbym podziękować za udział w rajdzie wszystkim uczestnikom, a za jego organizację szczególne podziękowania składam Ani i Jarkowi Dolińskim.

Zbigniew Woziński

Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą

W piątek 10 marca 2023 roku po raz kolejny  mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać się z Panią Zofią Mąkosą, pisarką, autorką fascynującej trylogii „ Wendyjska winnica” oraz wzruszającej dylogii „Makowa spódnica”, która składa się z tomów „Kamień w wodę” oraz „Siostry”.

Właśnie ta ostatnio wydana powieść, była głównym tematem spotkania. Pisarka w piękny sposób opowiada w niej o trudach życia w XVII wieku, a w szczególności podkreśla problem zabobonów, magii i pozycji kobiet w społeczeństwie.

Moderator spotkania, Pani Maria Waligóra, w bardzo ciekawy sposób prowadziła rozmowę z naszym gościem. Głowni bohaterowie powieści, Rozalka, Wiga, Anna, Bartłomiej, Tytus i inni, znowu ożyli. Tematem, który uwypukliły rozmówczynie, w kontekście obchodzonego dwa dni wcześniej, Dnia Kobiet,  były warunki życia kobiet w XVII wieku i w czasach współczesnych. Oczywiście dziś paniom żyje się  jest zdecydowanie łatwiej, ale czy są traktowane na równi z mężczyznami? Obie panie zgodziły się, że nie zawsze i nie wszędzie równouprawnienie, o którym tak wiele się mówi, ma praktyczne, realne przełożenie.

Nasze spotkanie było okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim Paniom a także Panom. Nie wszyscy bowiem wiedzą, ze po Dniu Kobiet, obchodzonym 8 marca, dwa dni później świętujemy Dzień Mężczyzn. Niektórzy z pewnym dystansem podchodzą do tych świąt, ale to miłe, kiedy możemy nawzajem składać sobie życzenia i okazywać wzajemną sympatię. W imieniu Zarządu  zrobili to Zbigniew Woziński i Katarzyna Rudnicka. Życzyli wszystkim zebranym spełnienia marzeń, pogody ducha, radości z małych spraw, kochanych i kochających najbliższych oraz sympatycznych ludzi wokół siebie. I niech tak będzie zawsze, a nie tylko w okolicach 8 czy 10 marca!

Zdjęcia – Wojciech Jakubiak.

SEJMIK SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W piątek 17 lutego 2023 roku odbył się Sejmik sprawozdawczo-wyborczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, na którym, po czteroletniej kadencji, wybrano władze stowarzyszenia.

W zebraniu wzięło udział 47 osób. Po otwarciu spotkania minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszej koleżanki, wieloletniej członkini TMZB, Haliny Świtała.

Przewodniczącym Sejmiku wybrany został Zbigniew Woziński a sekretarzem Marek Kuc. Rozpoczynając, prezes stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za lata 2019-2022. Podkreślił, że pomimo trudnego, blisko dwuletniego okresu pandemii, udało się zrealizować szereg ciekawych wydarzeń. Najważniejszym z nich były obchody 55-lecia TMZB, które odbyły się 01 października 2021 roku. Gościem specjalnym naszego jubileuszu była wybitna aktorka teatralna i filmowa Maja Komorowska.

Ponadto w minionej kadencji zorganizowaliśmy siedem rajdów rowerowych pn. „Poznajemy historię regionu”, pięć spotkań z ciekawymi postaciami, gdzie naszymi gośćmi i wykładowcami byli p.p. Zofia Mąkosa, prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, Eugeniusz Kurzawa, Szczepan Sobczak, prof. UZ Marceli Tureczek. Wyjechaliśmy na cztery wycieczki, dwie do Zielonej Góry na „Dzień otwartych piwnic winiarskich” i do Muzeum Ziemi Lubuskiej, do Poznania do Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz do Żagania, Żar i Łęknicy do Muzeum Obozów Jenieckich i parku Mużakowskiego. Wzięliśmy udział w spotkaniu promocyjnym publikacji „Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty.” w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz w Targach Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego w Gubinie. Byliśmy współorganizatorami jubileuszowych uroczystości 100 lecia powstania Związku Polaków w Niemczech oraz 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  Trzykrotnie wspólnie byliśmy w teatrze, zorganizowaliśmy dwie biesiady adrzejkowe oraz piknik rodzinny. W sumie 27 imprez, spotkań, wyjazdów. Biorąc pod uwagę, że przez blisko dwa lata wyłączeni byliśmy z działalności wskutek pandemii koronawirusa, to wydaje się całkiem sporo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Wieczorek przedstawiał sprawozdanie finansowe TMZB za rok 2022. Potem przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania oraz jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyborów prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej. Była tylko jedna kandydatura. Jednogłośnie na to stanowisko wybrany został dotychczasowy prezes Zbigniew Woziński.

Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, zaproponowano aby na kolejną czteroletnią kadencję pozostawić Zarząd i Komisję Rewizyjna w dotychczasowym składzie osobowym. Ponieważ wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na ponowne kandydowanie, Sejmik zdecydowaną większością wybrał „stary-nowy” Zarząd, w którego skład wchodzą : Maria Waligóra, Katarzyna Rudnicka, Witold Sypniewski, Marek Kuc, Jarosław Doliński, Leszek Łopuszyński. Komisję Rewizyjną dalej reprezentują Jolanta Korcz, Stanisław Wieczorek, Wojciech Jakubiak.

W dalszej części Sejmiku Zbigniew Woziński przedstawił program działania na rok 2023. Zarząd zaplanował m.in. dwa spotkania z ciekawymi postaciami naszego regionu, dwa rajdy rowerowe, dwie  wycieczki, organizację dwóch jubileuszowych uroczystości : z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kolejny piknik rodzinny oraz biesiadę Andrzejkową. Myślę, że każdy z naszych członków znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zachęcamy również do udziału w naszych imprezach inne zainteresowane osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia.

Sejmik zakończył się informacją prezesa Zbigniewa Wozińskiego o możliwości przekazywania na rzecz naszego stowarzyszenia 1,5 % podatku, wskazując w zeznaniu do Urzędu Skarbowego nr

KRS 0000161894.

Zaproszenie na sejmik sprawozdawczo-wyborczy TMZB

ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJ

ZAPRASZA CZŁONKÓW TMZB  NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY SEJMIK TOWARZYSTWA,

 który odbędzie się  w piątek 17 lutego 2023 roku o godz.17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście przy ulicy Gagarina 21.

Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad;

2/ Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;

3/ Zatwierdzenie porządku obrad;

4/ Sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności Zarządu za rok 2022

oraz za lata 2019 – 2021;

5/ Sprawozdanie finansowe przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2022;

6/ Dyskusja nad sprawozdaniami;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

Zarządu za rok 2022;

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zarządu za rok 2022;

9/ Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

10/ Wybory nowych władz TMZB

  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Zgłoszenia kandydatów na Prezesa Zarządu
  • Przeprowadzenie wyborów Prezesa Zarządu
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
  • Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu
  • Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu
  • Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  • Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej
  • Podjecie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

11/ Przedstawienie przez  Zarząd programu działania na rok 2023;

12/ Dyskusja nad programem;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działania na rok 2023;

14/ Wolne wnioski i informacje;

15/ Zamknięcie obrad.

 

W związku z par.17 pkt 3 statutu TMZB wyznaczam II termin Sejmiku  na piątek 17

lutego 2023 r. na godz. 17.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście przy ulicy

Gagarina 21.

Przypominamy o obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

 

Z upoważnienia Zarządu                                             Prezes TMZB Zbigniew Woziński

Spektakl w Teatrze Lubuskim

Nowy rok powitaliśmy wyjazdem 7.01.2023 r. do Teatru Lubuskiego  na sztukę pt. „Człowiek dwóch szefów”. Komedia miała bardzo dobre recenzje, dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować ją naszym członkom. Byliśmy pod wrażeniem niezwykłego zaangażowania aktorów podczas tego trzygodzinnego spektaklu.

Zdjęcia – Teatr Lubuski.

OBCHODY 104 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

We wtorek 27 grudnia 2022 roku obchodziliśmy 104 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dzień 27 grudnia w 2021 roku   został ustanowiony  Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,  i jest obchodzony jako Święto Państwowe.

My babimojszczanie, podobnie jak cała Wielkopolska, jesteśmy szczególnie zobowiązani do czczenia tego święta,  albowiem przed ponad stu laty,  to nasi przodkowie uczestniczyli w tym zrywie powstańczym, walcząc o powrót Ziemi Babimojskiej do Polski.

W związku z tym z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej 27 grudnia 2022 roku o godzinie 17.00 w sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej odbyła się uroczysta msza święta, którą odprawił ks. kan. dr Andrzej Piela. Homilię wygłosił ks. mgr Paweł Opłatkowski. We mszy uczestniczyły sztandary Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście i   Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście. We mszy wzięli udział mieszkańcy oraz członkowie wielu organizacji społecznych Gminy Babimost. Przed rozpoczęciem nabożeństwa rys historyczny powstania zaprezentowali prezes TMZB Zbigniew Woziński i uczeń Szkoły Podstawowej w Babimoście Szymon Radziński. Po mszy, na Cmentarzu Parafialnym w Babimoście  przy ulicy Wolsztyńskiej, w asyście sztandarów i przy udziale Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście odegrano hymn narodowy. Następnie prezes Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej Andrzej Kowalski, odczytał Apel Pamięci i złożone zostały kwiaty na zbiorowej mogile powstańców.

Powstanie Wielkopolskie – prezentacja – PDF

Rys historyczny – PDF

Zdjęcia – Parafia Babimost.

Andrzejki 2022

„Ciesz się! Szczęście już puka do Twoich drzwi!”

Członkowie TMZB po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią mogli wreszcie spotkać się na tradycyjnych andrzejkach. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, więc w imprezie brało udział ponad 80 osób. Wszystkim dopisywała doskonała forma taneczna oraz dobre humory. Oprócz pysznego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska atrakcją były zabawne konkursy. Nie zabrakło też tradycyjnych wróżb. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili państwo Agnieszka i Miłosz Krawiec. Wszystkim uczestnikom zabawy andrzejkowej dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Obchody 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech w Babimoście

W sobotę 22 października 2022 roku w Babimoście obchodziliśmy okrągły jubileusz 100 lat od czasu powstania Związku Polaków w Niemczech – organizacji, która odegrała niezwykle ważną rolę na Babimojszczyźnie w okresie międzywojennym.

Związek Polaków w Niemczech założony został w Berlinie 27 sierpnia 1922 roku. Był organizacją, która reprezentowała interesy 1,5 milionowej społeczności Polaków zamieszkałych w granicach Rzeszy Niemieckiej. Liczył 60 000 członków i był podzielony na pięć dzielnic:

– Dzielnica I – Śląsk,

– Dzielnica II – Berlin – Ziemie Połabskie,

– Dzielnica III – Westfalia i Nadrenia,

– Dzielnica IV – Warmia, Mazury i Powiśle,

– Dzielnica V – Pogranicze i Kaszuby.

Jej pierwszym prezesem był Stanisław Sierakowski, zastępcą Stanisław Kunca, a kierownikiem naczelnym dr Jan Kaczmarek. Na siedzibę centrali wybrano Berlin.

Dzielnica V, do której należała Babimojszczyzna, miała swoją siedzibę w Zakrzewie.  Podzielona była na trzy okręgi – kaszubski, złotowski i babimojsko-międzyrzecki. Prezesem został ksiądz dr Bolesław Domański, zwany później Patronem.

Oddziały ZPwN na Babimojszczyźnie powstały w Nowym Kramsku, Starym Kramsku, Podmoklach Małych, Podmoklach Wielkich, Jaromierzu i Dąbrówce.

Związek Polaków w Niemczech dążył, żeby Polacy zamieszkali w granicach Rzeszy mieli pełne prawa przysługujące mniejszościom narodowym. Starał się chronić interesy swoich obywateli we wszystkich dziedzinach życia. Bronił praw do używania języka polskiego, a jednym z najważniejszych osiągnięć w walce z germanizacją było przyznanie dzieciom polskim zamieszkałym w Rzeszy Niemieckiej prawa do szkolnictwa polskiego. Dzięki aktywnej działalności ZPwN i posła Jana Baczewskiego, 31 grudnia 1928 roku pruska Rada Ministrów ogłosiła „Ordynację szkolną dla szkół mniejszości polskiej w Niemczech”.

Na tej podstawie zaczęły powstawać w Niemczech polskie szkoły. 1 maja 1929 roku powstała pierwsza na Babimojszczyźnie szkoła polska w Starym Kramsku. W tym samym roku powstały kolejne szkoły – 10 czerwca w Dąbrówce, 11 czerwca w Nowym Kramsku i w Podmoklach Małych, 25 czerwca w Podmoklach Wielkich. 14 października 1930 roku powstała szkoła polska w Babimoście.

Funkcjonowały one nieprzerwanie do 1 września 1939 roku z wyjątkiem szkoły polskiej w Babimoście, która czynna była tylko dwa lata, z powodu wielkiej presji wywieranej na rodzicach polskich dzieci. Groziła im utrata pracy i inne nieformalne sankcje, nakładane na niepokornych. Mieszkańcy wsi, pracujący głównie na roli, byli bardziej niezależni od władz niemieckich.

Tysiące członków Związku Polaków w Niemczech po 1 września 1939 roku trafiło do obozów koncentracyjnych, zostało wtłoczonych do kompanii karnych Wehrmachtu, bądź zostało zamordowanych. Za walkę o polskość zapłacili najwyższą cenę.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej wspólnie z Klubem Rodła Ziemi Babimojskiej i Babimojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, postanowiło uczcić okrągły jubileusz powstania tej organizacji, która w ówczesnych czasach dawała  wszystkim Polakom zamieszkałym w granicach Niemiec nadzieję na powrót do ojczyzny.

W związku z odbywającymi się w Babimoście obchodami 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech, sprowadzona została ze Szczecina wystawa składająca się z trzydziestu tablic opisujących historię Związku Polaków w Niemczech.  Wystawę można  obejrzeć na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Babimoście.

Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę 22 października 2022 roku o godzinie 11.00 mszą świętą, odprawianą przez księdza kanonika dra Andrzeja Pielę w asyście księdza Pawła Opłatkowskiego.  W trakcie liturgii został wręczony sztandar Klubowi Rodła Ziemi Babimojskiej. Głównym fundatorem sztandaru była spółka PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Zielona Góra. Prezes tej firmy, pan Radosław Czapski wręczył sztandar Panu Andrzejowi Kowalskiemu, prezesowi Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej, a ten z kolei przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie – chorąży – pan Tadeusz Mleczak w asyście pani Danuty Błoszyk i pani Grażyny Zbieralskiej.

Po mszy świętej nastąpiła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Babimoście. Tablica została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej z Oddziałem w Poznaniu. Aktu odsłonięcia dokonali Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pan Wojciech Chałupka oraz prezes Andrzej Kowalski.

Na kolejną część uroczystości, w strugach ulewnego deszczu, uczestnicy udali się do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Tam usłyszeli referat profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego Tomasza Nodzyńskiego pt. „Tradycje Związku Polaków w Niemczech po II wojnie światowej na Ziemi Lubuskiej”. Następnie mieszkańcy gminy i goście przybyli na tę uroczystość obejrzeli niezwykłe i wzruszające przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Babimoście zatytułowane „O czym mówią stare zdjęcia ?” Spektakl przygotowały nauczycielki Wioleta Wernerowska i Ewelina Wozińska. Dzieciom i ich opiekunkom publiczność podziękowała burzą braw za tak ciekawe, historyczne widowisko.

Na zakończenie tej części uroczystości wystąpiła Pani Małgorzata Sitek, uczestniczka II edycji programu VOIS OF POLAND SENIOR, która zaśpiewała trzy patriotyczne utwory.

Członkowie Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosili na koniec wszystkich gości na kawę i pyszne ciasto upieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację uroczystości.  Wyrazy wdzięczności należą się m.in.: p.p Wiolecie Wernerowskiej, Ewelinie Wozińskiej, Miłoszowi Krawcowi, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Babimoście, Zbigniewowi Lehmanowi, Alfonsowi Heplowi, Bożenie Wołek, Januszowi i Urszuli Zając, Helenie Latoń, Wiesławie Kucharskiej, Bożenie Kołodziej, Zygfrydowi Pirschowi, Tadeuszowi Mleczakowi, Danucie Błoszyk, Grażynie Zbieralskiej, Romanowi Furmanowi. Dziękujemy pocztom sztandarowym z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej. Szczególne podziękowania należą się Panu Stanisławowi Wieczorkowi i Orkiestrze Dętej OSP w Babimoście. Za życzliwość i pomoc dziękujemy pani dyrektor Anecie Sybis – Jeż oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, a także pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Babimoście Ewie Pietrusiewicz. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy także do księdza kanonika dra Andrzeja Pieli i księdza Pawła Opłatkowskiego oraz organisty Andrzeja Gaertnera.

Na koniec trzeba powiedzieć, że tej uroczystości nie byłoby, gdyby nie upór i wytrwałość prezesa Klubu Rodła Andrzeja Kowalskiego oraz pana Dariusza Spiralskiego i prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej Zbigniewa Wozińskiego. Pomysłodawcą i inspiratorem organizacji tej uroczystości był nieżyjący już śp. Stanisław Fabiś.

Ranga tych uroczystości byłaby niewielka, gdyby nie obecność mieszkańców i zaproszonych gości, którym bardzo serdecznie dziękujemy za udział w obchodach 100 lecia powstania Związku Polaków w Niemczech.

Eugeniusz Kurzawa „SZKICE NADOBRZAŃSKIE”

W ostatni piątek września 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej z Panem Eugeniuszem Kurzawą. Znamy tę postać bardzo dobrze. To dziennikarz, poeta, regionalista, a także redaktor wielu książek i publikacji. Od dzieciństwa związany ze Zbąszyniem, obecnie wraz z żoną Lidią prowadzi w Wilkanowie pod Zieloną Górą „Ogród sztuk”.

Panu Eugeniuszowi towarzyszył Pan Szczepan Sobczak, dyrektor biura stowarzyszenia gmin RP Region Kozła.

Głównym tematem spotkania była publikacja zatytułowana „Szkice Nadobrzańskie”, które z inspiracji obu wymienionych wyżej Panów, po dwudziestoletniej przerwie zostały wznowione. Czasopismo ma służyć popularyzacji wiedzy o regionie. Znajdują się w nim artykuły popularnonaukowe, komunikaty, recenzje książek, spektakli, wystaw, kronika ważnych wydarzeń w gminach RK. Nasi goście zachęcali uczestników spotkania , aby włączyli się w tworzenie „Szkiców” poprzez dzielenie się interesującą wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami w formie artykułów, które znajda się w kolejnych wydaniach.

Pan Eugeniusz Kurzawa nawiązał także do wcześniej napisanych i wydanych przez niego książek i publikacji. W jego bogatej bibliografii znajdują się m.in. „Biała dama z pękiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła” „Region Kozła. Vademecum” „Szlak drewnianych kościółków Regionu Kozła” czy „Spis treści. 66 postaci, które….” i wiele, wiele innych.

Spotkanie było bardzo interesujące i sądzę, że dla niektórych również inspirujące. Jestem przekonany, że „Szkice Nadobrzańskie” trafiać będą do wielu członków naszego stowarzyszenia, poszerzą ich wiedze o regionie a może i zachęcą do podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem na łamach tego czasopisma.