MUZYKA

Prezentujemy nagrania utworów muzycznych związanych z naszym regionem.

„NOCNY SPACER”

słowa – Krzysztof Ziemski
muzyka – Jolanta Reimann
aranżacja – Miłosz Krawiec

Piosenka w wykonaniu Jolanty Reimann:

Piosenka w wykonaniu Miłosza Krawca:

Podkład muzyczny:

 


HYMN BABIMOSTU”
– słowa: Andrzej Smykowski, muzyka: Tomasz Gawroński.

Tu gdzie historia wiecznie żywa
I gdzie o wolność walczono tyle długich lat
Jest gród co Babimost się nazywa
Tu człowiek człowiekowi jest jak własny brat.

ref.
Kochajmy Babimost po życia kres
Kochajmy Go jakim był i jest
Kochajmy stolicę rodzinnych stron
Kochajmy Babimost bo tu jest nasz dom.

Gdzie dzisiaj znajdziesz tyle ciepła
I powiedz gdzie tak spokojnie mógłbyś dzisiaj żyć
To miasto otoczy cię opieką swą
i z tego dumny zawsze możesz być.

Hymn Babimostu w wykonaniu Joanny Kupś. Nagrania dokonano w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście

 

„PIOSENKA O BABIMOŚCIE”
– słowa: Andrzej Smykowski   muzyka: Tomasz Gawroński
Od kiedy pamiętam był polski,
I perłą był zawsze tych ziem.
Jagiełło już sześć wieków temu
To wiedział i ja o tym wiem.
To miasto już wiele przeżyło.
Niejeden i ojciec i mąż
w powstaniu lub wojnie tu zginął.
Historię pamięta się wciąż.

Ref.

To Babimost,
Ziemia ojców naszych,
ziemia naszych serc.
Nasz Babimost,
W swej historii przeszedł
Już niejeden chrzest.
Tu wspaniałych spotkasz ludzi,
Każdy dzień się słońcem budzi,
A ta ziemia mą Ojczyzną jest.

Lat sześćset istnieje w kronikach,
A my istniejemy wraz z nim.
Urokiem nas swoim zachwyca
I chcemy tu spędzić swe dni.
Dwie święte figury na Rynku
Wciąż patrzą na ulic tych czar.
Na kościół, na ratusz, na skwery,
Na miłość tulących się par.

Ref.

To Babimost…

Piosenka w wykonaniu Joanny Kupś. Nagrania dokonano w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście