Zarząd TMZB

Członkowie zarządu:

Prezes – Ewelina Wozińska
Wiceprezes – Stanisław Daszkiewicz
Skarbnik – Sławomira Stoll – Scheer
Sekretarz – Marek Kuc
Członkowie zarządu: Maria Waligóra, Bożena Wołek, Sabina Kędziora.

Na zdjęciu członkowie zarządu TMZB w Babimoście na moście – 2016 r.

**********

Komisja rewizyjna TMZB: Stanisław Wieczorek (przewodniczący), Jolanta Korcz, Witold Sypniewski.