Sejmik TMZB

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku odbył się sejmik sprawozdawczo-wyborczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, na którym wybrano nowego prezesa oraz członka zarządu. W zebraniu wzięły udział 63 osoby.

Przewodniczącym Sejmiku wybrany został Zbigniew Woziński a sekretarzem Marek Kuc. Rozpoczynając, prezes stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2023. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Wieczorek przedstawiał sprawozdanie finansowe TMZB za rok 2023. Potem przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania. W związku z rezygnacją z funkcji prezesa Zbigniewa Wozińskiego oraz wiceprezesa Witolda Sypniewskiego przeprowadzono wybory. Jednogłośnie na prezeskę wybrano Ewelinę Wozińską, a na członka zarządu Michała Brzóskę.
W dalszej części sejmiku Ewelina Wozińska przedstawiła propozycje działań na rok 2024. Wszystkim obecnym spotkania dziękujemy za  udział i liczymy na wsparcie zarządu w realizacji naszych planów.