Spotkania folklorystyczne

Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej

I Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej odbyły się w 1968 r. Inicjatorem ich było Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej. Imprezy odbywały się w Babimoście i Kargowej, by swoim oddziaływaniem objąć jak najwięcej lokalnych środowisk. W Kargowej odbyła się sesja popularnonaukowa, na której mówiono o polskim folklorze i tradycjach regionu oraz walce Polaków z naporem germanizacyjnym. Referaty wygłosili znani regionaliści-Wiesław Sauter, Tadeusz Kajan, Joachim Benyskiewicz, Edward Rabiega i inni. W Babimoście zorganizowano wystawę pt. „Sztuka ludowa Babimojszczyzny”, wystawę etnograficzną w Izbie Pamiątek Regionalnych, konkurs kapeli koźlarskich; pieśni babimojskie wykonywały solistki-seniorki: Michalina Michalska, Katarzyna Heppel i Gertruda Gaettner z Podmokli. Występy zostały nagrane przez radio i odtwarzane w programie lokalnym i ogólnopolskim.
II Dni Folkloru odbyły w 1970 r. Występowały zespoły folklorystyczna, jak Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Krzepielowa i Lubuski Zespół Pieśni i Tańca z Zielonej Góry. W Nowym Kramsku odbył się przegląd dziecięcych zespołów regionalnych, a w Babimoście przegląd chórów, piosenkarzy solistów i widowisk ludowych, które powstały jako efekt poprzednich Dni Folkloru. W Babimoście odbyła się również sesja popularnonaukowa, poświęcona walce o wolność Babimojszczyzny.
III Dni Folkloru odbyły się w 1973 r. Podobnie jak podczas poprzednich, odbywały się przeglądy zespołów folklorystycznych, plastycy-amatorzy prezentowali swoje prace poświęcone Babimojszczyźnie, referaty o przeszłości regionu babimojskiego mówili J. Benyskiewicz i W. Sauter. Zaprezentowano twórczość muzyczną i fotograficzną Stefana Bolesława Poradowskiego, znanego kompozytora. Jeszcze tylko w 1976 r., staraniem prezesa TMZB – Michała Białasa – odbyła się „Biesiada rybacka”, nawiązująca do tradycji Bractwa Rybackiego istniejącego w Podmoklach od 1661 r. Później imprez tego rodzaju nie organizowano, choć przy innych okazjach prezentowano elementy folkloru babimojskiego.

I BABIMOJSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE