Święto Lotnictwa

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział 21.08.2021 r. w dorocznych obchodach Święta Lotnictwa zorganizowanych przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lubuski. Spotkanie to gromadzi byłych żołnierzy babimojskiej jednostki wojskowej i ich rodziny. Jest okazją do wspomnień i przypomnienia roli jaką odegrał pułk lotniczy w naszym środowisku.

Zdjęcia – Robert Woziński i Leszek Łopuszyński.