Sejmik TMZB

Dnia 29.03.2019 r. odbył się sejmik TMZB podczas którego podsumowano działalność naszego stowarzyszenia z lata 2015-2018. Po zatwierdzeniu sprawozdań ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. Za swoje zaangażowanie członkowie zarządu otrzymali kwiaty oraz podziękowania. Wyrazy wdzięczności przekazano również długoletniej księgowej, pani Marii Krych.

W dalszej części obrad wybrano nowego prezesa TMZB, którym został Zbigniew Woziński oraz nowy zarząd, w którym znaleźli się: Witold Sypniewski – wiceprezes, Marek Kuc – sekretarz, Katarzyna Rudnicka – skarbnik, Maria Waligóra, Jarosław Doliński, Leszek Łopuszyński – członkowie. Powołano też komisję rewizyjną, w skład której weszli: Stanisław Wieczorek – przewodniczący, Jolanta Korcz i Wojciech Jakubiak – członkowie.

Sejmik podjął też uchwałę o zmianach w statucie oraz zatwierdził program działania na rok 2019. Nowemu zarządowi życzymy wielu ciekawych inicjatyw oraz pomyślności w ich realizacji.

Zdjęcia – Wojciech Jakubiak.