Sejmik TMZB

W piątek 11 marca 2022 roku o godz.17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbył się zwyczajny sejmik naszego stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem wszystkim paniom pięknych goździków i złożeniem najlepszych życzeń z okazji Dnia Kobiet. Po tym miłym akcencie, jak co roku zatwierdzono:
sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności Zarządu za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe Zarządu  za rok 2021. Prezes TMZB przedstawił  program działania na 2022 r. Następnie Marek Kuc zaprezentował referat nt. ważnych wydarzeń historycznych, które obchodzić będziemy w 2022 roku: 625. lecia uzyskania praw miejskich przez Babimost, 100. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech oraz 90. lecia nadania znaku Rodła.

Przypominamy o obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.
Składka za rok 2022 wynosi 30 zł, a za lata poprzednie wynosi 24 zł.
Numer konta TMZB  : BS Siedlec O/Babimost 70 9660 0007 2600 0257 0200 0001

Zdjęcia – Wojciech Jakubiak i Leszek Łopuszyński.