Gramy w kręgle!

Rozpoczęliśmy zapowiedziane na Sejmiku Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej rozgrywki w kręgle o puchar Prezesa TMZB. Pierwsze turniejowe spotkanie odbyło się w czwartek 21 marca o godz. 16.30 w babimojskiej OLIMPII. Udział wzięło 7 członków naszego stowarzyszenia.

Mamy nadzieję że frekwencja na kolejnych zawodach będzie większa. Gramy według poniższego regulaminu :

 

REGULAMIN TURNIEJU W KRĘGLE

O PUCHAR PREZESA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJ

 

  1. Organizator

Organizatorem rozgrywek jest Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej.

  1. Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest integracja członków TMZB oraz popularyzacja gry w kręgle jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

  1. Termin i miejsce rozgrywek

a.) Rozgrywki odbywać się będą od marca 2022 r. do grudnia 2022 r. w kręgielni

Centrum   Sportu i Rekreacji „OLIMPIA” w Babimoście.

b.) Termin każdej kolejnej tury rozgrywek zostanie podany do wiadomości na stronie

internetowej  TMZB – www.babimojszczyzna.pl

  1. Zawodnicy

W zawodach mogą startować członkowie TMZB.

  1. Protokół zawodów, wyniki.

a.) Po każdej grze, sporządzany będzie protokół, na podstawie którego ustalane będą wyniki.

b.) Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu.

  1. System rozgrywek

a.) Do rozgrywek przystąpią osoby, które do dnia 1 czerwca wpiszą się na listę zawodników.

b.) Prowadzona  będzie klasyfikacja indywidualna (kobiet oraz mężczyzn).

c.) Każdy zawodnik ma prawo do wykonania co najmniej 1 serii rzutów w danym starcie.

  1. Klasyfikacja indywidualna

a.) Do klasyfikacji zaliczana będzie seria z większą liczbą punktów.

b.) O zajętym miejscu przez zawodnika decyduje suma z najlepszych wyników w 5 startach.

c.) w przypadku, gdy najlepszy wynik uzyska dwóch zawodników zostanie rozegrana

dogrywka

  1. Nagrody

a.) Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchar

Prezesa TMZB.

b.) Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

c.) Nagrody zostaną wręczone na spotkaniu noworocznym członków TMZB w 2023 roku.

  1. Postanowienia końcowe

a.) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w niniejszym regulaminie oraz

do dokonywania jego interpretacji.

b.) Organizator nie odpowiada za rzeczy i przedmioty należące do uczestników imprezy,

które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.

c.) Zawodnicy startują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie mają

przeciwwskazań, w tym lekarskich do udziału w turnieju. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju,

ani też będące skutkiem udziału w turnieju.

 

Jak więc Państwo widzicie, nie trzeba być obecnym na każdych zawodach, by włączyć się do rywalizacji. O zajętym przez zawodnika miejscu decydować będzie suma z wyników w 5 startach.

Jednak nie rywalizacja jest istotna. Najważniejsza w tym wszystkim jest dobra zabawa i oderwanie się od codziennych obowiązków.

Kolejne turnieje odbędą się :

– w czwartek 21.04 o godz. 16.30 do 18.30

– w czwartek 12.05 o godz. 16.30 do 18.30

– w czwartek 02.06 o godz. 16.30 do 18.30

Wstęp jest bezpłatny. Koszt wynajęcia kręgielni pokrywa TMZB. Zapraszamy!