„Najstarsze pradzieje Regionu Kozła”

Doskonała, słoneczna pogoda i temperatura bliska 20°C przyczyniły się do tego, że spotkanie ponad 50 członków i sympatyków TMZB w wigwamie w Laskach w dniu 17.05.2019r. dostarczyło nam  wielu ciekawych wrażeń.

Głównym jego punktem był wykład prof. dr. hab. Michała Kobusiewicza, emerytowanego pracownika Muzeum Archeologicznego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który świętował niedawno 50. lecie pracy naukowej i w dalszym ciągu prowadzi aktywne życie zawodowe. Tytuł prelekcji brzmiał „Najstarsze pradzieje Regionu Kozła”. Barwna, niezwykle ciekawa wyprawa historyczna do epoki paleolitu uświadomiła nam jak ulotny jest czas i jak zmienne są koleje życia na Ziemi. Poznaliśmy zwyczaje ludzi mieszkających w naszej okolicy tysiące lat temu oraz narzędzia jakimi się posługiwali.  Absolutna cisza i skupienie podczas wykładu oraz wiele pytań, które potem zadawali słuchacze, świadczyły o dużym zainteresowaniu tym tematem.

Profesor Michał Kobusiewicz jest autorem popularnonaukowej książki „500 tysięcy najtrudniejszych lat” traktującej o najdawniejszych dziejach mieszkańców ziem polskich. Prowadził badania archeologiczne w różnych regionach Polski, w tym w naszej okolicy, oraz w krajach Afryki- m.in. w Sudanie i Egipcie.

Druga część naszego spotkania przebiegała już w atmosferze beztroskiej  biesiady. Korzystając z pięknej pogody pieczono na ognisku kiełbaski i rozmawiano o wielu różnych sprawach.

Chcielibyśmy podziękować panu profesorowi Michałowi Kobusiewiczowi za ciekawą prelekcję oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji spotkania. Uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Zarząd TMZB