Lot w nieznane

Tekst opublikowany w książce „Babimojszczyzna. Dziedzictwo historyczne i kulturowe” (2013 r.)