Skip to main content

pic239

Pożegnanie w Sali Tradycji Henryka Piendaka i Czesława Koniecznego. Od prawej: Witold Sypniewski, Jan Szułczyński, Czesław Chwiałkiewicz, Michał Pojmicz, Zdzisław Mogilnicki, Czesław Konieczny, Bogdan Księżak, Henryk Piendak, Zbigniew Kociemba, Antoni Szymański, Marian Węgrzyn.