Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Babimoście odbyły się doroczne uroczystości, podczas których członkowie TMZB złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym temu wydarzeniu.