Untitled

Jesienią 2015 r. mieszkaniec Zbąszynka podczas spaceru polną drogą w 
południowej części Nowego Kramska zauważył w zaoranej ziemi dziwne 
przedmioty. Zawiadomił pracowników Muzeum Archeologicznego Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy. Znalezisko poddano pierwszym ekspertyzom. Dnia 
12.05.2016 r. w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku skarb został 
zaprezentowany przez panie Marlenę Magda-Nawrocką i Julię
 Orlicką-Jasnoch. Znalezisko to 14 kg wyrobów z brązu i surowca do 
produkcji wyrobów w postaci sierpów, grotów do włóczni, trzonków 
siekierek oraz form odlewniczych. Przedmioty te były umieszczone w 
ceramicznym naczyniu, którego odłamki pozwoliły na częściową 
rekonstrukcję. Zdaniem specjalistów odnalezione przedmioty ukryte 
zostały przez odlewnika, który produkował wyroby z brązu, wówczas 
cennego stopu. Wiek skarbu wstępnie szacuje się na ok. 2700 lat. Na 
zdjęciach prezentujemy to cenne znalezisko.