Zaproszenie na sejmik sprawozdawczo-wyborczy TMZB

ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJ

ZAPRASZA CZŁONKÓW TMZB  NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY SEJMIK TOWARZYSTWA,

 który odbędzie się  w piątek 17 lutego 2023 roku o godz.17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście przy ulicy Gagarina 21.

Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad;

2/ Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;

3/ Zatwierdzenie porządku obrad;

4/ Sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności Zarządu za rok 2022

oraz za lata 2019 – 2021;

5/ Sprawozdanie finansowe przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2022;

6/ Dyskusja nad sprawozdaniami;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

Zarządu za rok 2022;

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zarządu za rok 2022;

9/ Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

10/ Wybory nowych władz TMZB

  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Zgłoszenia kandydatów na Prezesa Zarządu
  • Przeprowadzenie wyborów Prezesa Zarządu
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
  • Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu
  • Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu
  • Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  • Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej
  • Podjecie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

11/ Przedstawienie przez  Zarząd programu działania na rok 2023;

12/ Dyskusja nad programem;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działania na rok 2023;

14/ Wolne wnioski i informacje;

15/ Zamknięcie obrad.

 

W związku z par.17 pkt 3 statutu TMZB wyznaczam II termin Sejmiku  na piątek 17

lutego 2023 r. na godz. 17.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście przy ulicy

Gagarina 21.

Przypominamy o obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

 

Z upoważnienia Zarządu                                             Prezes TMZB Zbigniew Woziński