Historia „Babimojszczanki”

Nasza „Babimojszczanka” dzięki swojej ciekawej architekturze nadal jest jedną z wizytówek Babimostu, a wiele osób ma ciekawe wspomnienia związane z dawną restauracją.

Cieszymy się, że Pani Iza Kuzyk temu budynkowi postanowiła poświęcić swoją pracę magisterską, której będzie broniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki żmudnym poszukiwaniom autorka dotarła do bardzo ciekawych zdjęć i informacji, które udostępniamy w zamieszczonym poniżej pliku. Jednocześnie informujemy, że prawa autorskie do tekstu i zdjęć należą do Pani Izabeli Kuzyk.

Historia „Babimojszczanki”