Gwara

Język gwarowy występuje w Nowym i Starym Kramsku oraz w Podmoklach Wielkich i Małych. Warunki geograficzne i historyczne przyczyniły się do odizolowania tych miejscowości od pozostałych ziem polskich i zachowania się wielu archaizmów. Na skutek ciągłych kontaktów z ludnością niemiecką powstały też słowa nowe, niespotykane w innych rejonach Polski. Oto charakterystyczne nazewnictwo gwarowe: bachyrek – … Czytaj dalej Gwara