Pamiątkowe zdjęcia z dawnego Kuligowa
Fotografie udostępnione przez panie: A. Nowicką i Wita.