Zmarł Stanisław Błoch

29 kwietnia zmarł w Lesznie Stanisław Błoch, długoletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej.

Stanisław Błoch urodził się w 1938 r. w Łowyniu k. Międzychodu, a mieszkał  w Babimoście w latach 1970-2008.

Z zawodu był mistrzem cukierniczym. Prowadził wraz z rodziną cukiernię przy placu Kopernika. Jego zakład słynął z pysznych wyrobów, które starsze pokolenie babimojszczan wspomina z nostalgią. Aktywnie działał w Izbie Rzemieślniczej w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję sekretarza zarządu cechu. Wyszkolił kilkudziesięciu uczniów w zawodzie cukiernika.

Od 1967 r. był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, pracował we władzach centralnych i wojewódzkich tej partii. Przez wiele lat przewodniczył oddziałowi SD w Babimoście. Był inicjatorem budowy obelisku Konstytucji 3 Maja na placu Kopernika w Babimoście z okazji 200 rocznicy uchwalenia konstytucji. Przez wiele lat, z jego inicjatywy, odprawiano w tym miejscu mszę za ojczyznę.

Z wielkim zaangażowaniem działał w Gminie Babimost jako radny, członek zarządu miasta, przewodniczący komisji gospodarczej. Wspierał wiele inicjatyw:
-rozbudowę o 9 izb lekcyjnych budynku szkoły w Babimoście;
-reaktywację Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej w 2003 r.;
-uhonorowanie tablicą pamiątkową kapelana wojskowego ks. majora Stefana Łukomskiego w Babimoście;
-uhonorowanie tablicą pamiątkową ks. prałata Karola Meissnera w Święciechowie.

Odejście Stanisława Błocha to strata człowieka, który Babimojszczyznę pokochał i poświecił jej wiele sił i zaangażowania.

Cześć Jego pamięci!